EL CATECISME DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA

Aquest curs volem estudiar el Catecisme de l’Església Catòlica. 

Calendari del curs

Resum de les sessions

La referència dels números són segons l’enumeració dels continguts del Catecisme. Els resums més recents els posarem al principi.