Capítol 4
La Cosmovisió Bíblica
en els sants

Desplega el contingut de cada apartat

  • Comprendre la saviesa espiritual dels sants suposa entendre la seva visió de la realitat més profunda.
  • Només tenim dos finals: el cel i l’infern. El Cel és el compliment de tot desig. L’infern és la infelicitat eterna.
  • Segons les Escriptures, els sants ens ensenyen que només hi ha un camí per anar al Cel: Jesucrist. Només per la nostra relació personal amb Ell i per la seva misericòrdia podem avançar. 
  • L’Amor defineix la nostra relació amb Déu. Aquest amor s’origina en el “sant temor de Déu”: respecte per la seva bondat i un adequat coneixement del nostre pecat.
  • El temor de Déu és el principi de la saviesa i de l’amor de Déu, i actua com a fre del nostre comportament insensat.
  • Llibertat: el Cel i l’infern són el que escollim. En aquesta vida, els qui han escollit el bé van al Cel, i els qui han escollit el mal van a l’infern. Déu respecta la decisió que prenem.
  • No sabem ni el dia ni l’hora que morirem. Ara, no hem d’estar tant pendents de la realitat del Cel o de l’infern, sinó que la nostra preocupació present és la d’estimar ara, i rebutjar el pecat ara.
  • No ens hem de deixar dur per la cultura que ens posa en camí de l’infern.
  • Només si tenim sempre present la fi per la qual hem estat creats, podrem escollir el camí de la vida.

1.- Imatge que Déu donà a Santa Caterina de Siena per explicar l’estructura de la realitat.

2.- Segons Santa Caterina, ¿quins són les quatre principals torments de l’infern?

3.- ¿Perquè contemplar el dimoni és terrible per les ànimes condemnades?

4.- Defineix el Sant Temor de Déu.

5.- ¿Com s’adquireix la veritable saviesa?

6.- ¿Quines són les benediccions i privilegis que reben les ànimes del cel?

7.- Segons Sant Bernat, ¿què és el que fa créixer en nosaltres la confiança en Déu?

8.- Segons Sant Joan de la Creu, ¿a quines conclusions ha d’arribar l’ànima per aconseguir la santedat?

9.- ¿Què pretenen aconseguir els textos bíblics sobre la salvació, la condemna i la gravetat del pecat?

10.- Segons Santa Teresa de Jesús, ¿quina és la visió de conjunt que hem de comprendre per poder avançar en la vida espiritual?

1.- En la teva relació personal amb Déu: ¿li tens temor d’alguna manera? Descriu aquest temor.

2. ¿Aquest temor és segons el que es descriu en el capítol, o n’és un altre?

3. ¿Aquest temor bo t’ha impedit de prendre una decisió equivocada? Explica què va passar.

4. Descriu una decisió equivocada i quin temor hauries d’haver tingut per evitar-la.

5. ¿De quina manera concreta pot ajudar-me el temor de Déu a portar una vida més virtuosa?

6. ¿Quines decisions estàs prenent que et poden portar al Cel?

7. ¿Quines decisions estàs prenent que et poden portar a l’infern?

8. Si et moríssis ara mateix, ¿a on anirires: al Cel o a l’infern?

9. ¿De quina manera la cultura en què vius t’ajuda a anar al Cel? ¿Com ho aprofito?

10. ¿De quina manera la cultura en què vius t’ajuda a anar a l’infern? ¿Com ho rebutjo?

Capítol 3
Despertar i conversió

Preguntes per la reflexió.

1. ¿Quines són les coses que has après al principi del teu camí espiritual, i que t’han ajudat mentre avançaves en el camí de la fe?

2. Sobre els 4 obstacles que li impedien a Santa Teresa d’avançar en santedat:

  • no haber entès el perill acumulatiu de les faltes lleus.
  • no haber evitat les ocasions de pecat.
  • no haber valorat i agraït suficienment els moments de gràcia de Déu.
  • confiar més en ella mateixa que en Déu.

¿T’has trobat alguna vegada amb els mateixos obstacles? ¿Amb quins? ¿Amb quins encara hi estàs lluitant?

3. ¿Qui t’ha ajudat a apropar-te més a Déu? ¿Què van fer o què et van dir per ajudar-te?

4. Sant Agustí va retrassar abraçar la fe perquè no conseguia renunciar als seus pecats habituals. ¿Quin pecat t’impedeix de viure la teva fe lliurement i amb plenitud? Si és així, ¿com t’excuses o et justifiques? ¿Com t’estan perjudicant?

5. Quan practiques les virtuts, ¿te n’adones que alguna vegada confies més en tu mateix que en Déu? Si és així, ¿perquè et sembla que passa? ¿Com hauria de ser perquè això canvïi?

Capítol 2
Visió general del camí

Preguntes per la reflexió.

 1. ¿Has experimentat una conversió inicial o un despertar de la fe? ¿En els teus primers temps de creient, com s’hi reflecteixen les caracterísques de la via purgativa?
 2. ¿De quins pecats te n’havies de deprendre?
 3. ¿Quins hàbits de virtut i pietat vas haver d’esforçar-te per adquirir?
 4. ¿Quins hàbits de virtut i pietat et falten encara per adquirir?
 5. A mesura que passa el temps, ¿com ha crescut i  canviat la teva fe?
 6. ¿Quins desafiaments espirituals tens ara, que no tenies al principi del teu camí?

Capítol 1
Cridats a la santedat

“Sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte.” (Mt 5,48)

Preguntes per la reflexió.

 1. ¿Què et sembla que vol dir Jesús? 

 2. ¿Et costa de creure? ¿Per què?

 3. Fer camí cap a Déu implica ser guarits de les ferides del pecat, tant del pecat original, com dels personals, com dels estructurals. ¿De quines ferides, o mals hàbits, necessites demanar a Déu que et guareixi, per poder-te acostar a Déu?

 4. ¿Et sorpens alguna vegada deixant la recerca de la santedat “per un altre dia”? 

 5. ¿Com et justifiques a tu mateix aquest retard? ¿Quines són les excuses que et poses a tu mateix?

 6. En la teva vida actual, ¿quines circumstàncies perceps  com a obstacles per aconseguir la santedat? 

 7. ¿Còm poden convertir-se aquests obstacles en oportunitats per apropar-te més a Déu?