Eucaristia

Adoro te devote

1. Adoro te devote latens Déitas,
quae sub is figuris vere látitas,
tibi se cor meum totum súbiicit,
quia te contémplans totum déficit.

Devot us adoro, Deïtat latent,
sota d’aquests signes verament present;
el meu cor, per vostre, tot ell s’ofereix,
perquè contemplant-vos, tot ell defalleix.
 

2. Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur,
Credo quidquid dixit Dei Filius,
nil hoc verbo veritátis vérius.

A gust, vista i tacte amagat resteu,
però, amb sols l’oïda, segur l’home creu;
crec tot el que el vostre Verb ens ha parlat,
cap paraula d’altre  no és més veritat.
 

3. In Cruce latebat sola déitas,
at hic latet simul et humánitas,
ambo tamem crédens atque cónfitens,
peto quod petivit latro póenitens.

En Creu era oculta sols la deïtat,
ara aquí és oculta fins la humanitat; 
però ambdues coses jo confés creient,
i us prec el que el lladre pregà penitent.
 

4. Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum tamen meum te confíteor,
fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habere, te dilígere.

No us veig les ferides, tal com sant Tomàs,
Déu, però, us confesso, no veient-les pas;
feu que jo en Vós sempre tingui fe major,
més ferma esperança, més ardent amor.
 

5. ¡O memoriále mortis Dómini!
Panis vivus, vitam praestans hómini,
praestans meae menti de te vívere,
et te illi semper dulce sápere.

Oh do! que ens recorda la mort del Senyor,
pa vivent que vida dóna al viador,
feu que sempre visqui de Vós el meu cor,
feu que gusti sempre la vostra dolçor.
 

6. Pie pellicáne, Iesu Dómine,
me immundum munda tuo sánguine,
cuius una stilla salvum fácere,
totum mundum quid ab omni scélere.

Pelicà benigne, oh Jesús Senyor,
renteu-me amb sang vostra de tota lletjor;
que una gota sola d’ella pot salvar
tot el món de quanta culpa en ell hi ha.
 

7. Iesu, quem velatum nunc aspicio,
oro, fiat illud quod tam sítio,
ut te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuae glóriae.

Jesús, a qui esguardo ara sota un vel,
quan serà que us vegi, com és mon anhel:
que, a faç nua, un dia, veient-vos a Vós,
benaurat em faci veure-us gloriós.
 

Amen.